bureau SLA geeft vorm aan een snel veranderende samenleving. Dat doen we door te ontwerpen, te onderzoeken, uit te vinden en te bouwen. We geven tastbare antwoorden op hoe we nu en in de toekomst willen wonen, werken en ontspannen. Dat is nodig, omdat onze maatschappij snel verandert.

Hoe geef je bijvoorbeeld vorm aan het ontstaan van nieuwe buurten? Mensen willen graag samen wonen. Niet alleen ouderen, voor wie huisvesting niet meer vanzelfsprekend is, maar ook jongeren, die op zoek zijn naar betekenisvolle gemeenschappen. Voor beiden bedachten we nieuwe woonvormen (Who Cares, Oosterwold).

Hoe kun je een duurzaam schoolgebouw maken dat zelf lesmateriaal is? In het nieuwe Natuur- en Milieu Educatiecentrum in Amsterdam laten we het zien. Ook bedachten we strategiën voor bestaande niet-duurzame schoolgebouwen, zoals voor een oude na-oorlogse school in Utrecht.

Een gebouw dat geheel bestaat uit geleende materialen? Of helemaal is gebouwd met materialen van Marktplaats? Een paviljoen dat helemaal is geconstrueerd uit plastic huisafval? Wij bedachten en realiseerden het. Op deze manier bedenken we niet alleen circulaire strategiën op papier, maar we bouwen ze ook. We zijn innovatief in theorie, maar ook in de praktijk. We laten zien dat de duurzame transitie waarvoor we staan daadwerkelijk kan.

Met de methode van Design, Invent & Build hebben we een schat aan ervaring opgebouwd voor de volle potentie van materiaalgebruik, energie, afvalstromen, slim wonen, werken en ontwikkelprocessen.

Onze expertises is het verbeelden, oplossen van verschillende vragen in een ontwerp, vormgeven van materialen, structuren en systemen. Dat maakt het vak van architect niet alleen superspannend, maar ook reuze relevant.